Он-Толь -д тавтай морил
  » Үндсэн нүүр  Үндсэн нүүр   |     » Дуу хостинг  |  » Толь бичгүүд  | 
Толь бичгүүд
Толийн үндсэн нүүр
Англи - Монгол толь
Монгол - Англи толь
Монгол хэл - бичиг
Солонгос-Монгол толь
Япон - Монгол толь
Орос - Монгол толь
Герман - Монгол толь
Үг нэмж бичих
Үг ба өгүүлбэр бичих
Үг асуух

     Үг хайх заавар
     Крилл суулгах заавар
     Сэтгэгдэл бичих

Үгийн тоо
Англи <> Монгол толь
нийт 133,209 мөр үгтэй

Монгол - Англи толь
нийт 124,973 мөр үгтэй

Солонгос <> Монгол толь
нийт 14,667 мөр үгтэй

Япон <> Монгол толь
нийт 13,180 мөр үгтэй

Орос <> Монгол толь
нийт 13,115 мөр үгтэй

Герман <> Монгол толь
нийт 28,374 мөр үгтэй

Толь бичгийн сүлжээнд
#3: Хүн байна

Тэлэх/Хумих
 
Тэлэх/Хумих
Англи - Монгол толь бичиг


Бизнес
(13723 мөр үг)
Нийтлэг
(112941 мөр үг)
Санхүү
(595 мөр үг)
Өвөрмөц хэллэг
(5950 мөр үг)

Нийтдээ 133209 мөр үг
Үг хайх:
Толь:тохиргоо:үг:  

Сүүлд оруулсан үг

Өвөрмөц хэллэг ::: zonk out
хурдан унтах, дэрэн дээр толгой тавингуут нам унтах


Өвөрмөц хэллэг ::: zit
батга, нүүрэн дээрх толбо


Өвөрмөц хэллэг ::: zipper head
бизнес эрхлэгч


Өвөрмөц хэллэг ::: zig when you should zag
тэмээ гэхэд ямаа гэх, буруу алхам хийх, буруу ярих


Өвөрмөц хэллэг ::: zero in on
бүрэн дүүрэн анхаарах


Өвөрмөц хэллэг ::: zero in on
овоо хараандаа тааруулах, байнд тааруулах


Өвөрмөц хэллэг ::: zero hour
чухал шийдвэр гаргах цаг


Өвөрмөц хэллэг ::: zero hour
цэргийн дайралт хийх цаг


Өвөрмөц хэллэг ::: you bet/you bet your boots/ you bet your life
ямар ч эргэлзээгүй, бараг л, үнэхээрийн


Өвөрмөц хэллэг ::: yield up the ghost
үхэх- Хуудсыг бүтээсэн хугацаа 0.57 секунд -