Он-Толь -д тавтай морил
  » Үндсэн нүүр  Үндсэн нүүр   |     » Дуу хостинг  |  » Толь бичгүүд  | 
Толь бичгүүд
Толийн үндсэн нүүр
Англи - Монгол толь
Монгол - Англи толь
Монгол хэл - бичиг
Солонгос-Монгол толь
Япон - Монгол толь
Орос - Монгол толь
Герман - Монгол толь
Үг нэмж бичих
Үг ба өгүүлбэр бичих
Үг асуух

     Үг хайх заавар
     Крилл суулгах заавар
     Сэтгэгдэл бичих

Үгийн тоо
Англи <> Монгол толь
нийт 133,209 мөр үгтэй

Монгол - Англи толь
нийт 124,973 мөр үгтэй

Солонгос <> Монгол толь
нийт 14,667 мөр үгтэй

Япон <> Монгол толь
нийт 13,180 мөр үгтэй

Орос <> Монгол толь
нийт 13,115 мөр үгтэй

Герман <> Монгол толь
нийт 28,374 мөр үгтэй

Толь бичгийн сүлжээнд
#2: Хүн байна

Тэлэх/Хумих
 
Тэлэх/Хумих
Монгол - Англи толь бичиг


Толь 1
(39325 мөр үг)
Толь 2
(53050 мөр үг)
Толь 3
(32598 мөр үг)

Нийтдээ 124973 мөр үг
Үг хайх:
Толь:тохиргоо:үг:  

Сүүлд оруулсан үг

Толь 3 ::: яшил мод
ash


Толь 3 ::: яхдах
assassinate


Толь 3 ::: ятуу
grouse, jackdaw, partridge, quail


Толь 3 ::: ятгашгүй
inconvincible


Толь 3 ::: ятгах
admonish, agitate, agitate II, argue, avouch, bring, canvass, conviction, convince, deter, dissuade, exhort, expostulate, get, inculcate, in


Толь 3 ::: ятгалга
conviction, dissuasion, inculcation, persuading, persuasion, suasion


Толь 3 ::: ятгаж зогсоох
dissuade


Толь 3 ::: ятгаж болиулах
discourage, dissuade


Толь 3 ::: ятгагч
agitator, persuader


Толь 3 ::: ятга
harp, jay, zither- Хуудсыг бүтээсэн хугацаа 0.51 секунд -